Cembrit - Nová hala barvící linky

Beroun mapa
Investor: Cembrit a.s.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015

Cembrit a.s. - závod Beroun

V roce 2015 se zadavatel rozhodl o investici do nové barvící linky pro povrchovou úpravu výrobků. Pro tuto technologii bylo třeba realizovat přístavbu stávajících hal v areálu závodu.

Původní návrh počítal s rekonstrukcí stávající  tzv. Modré haly, avšak těsně před započatím prací bylo rozhodnuto o demolici této haly a realizaci kompletně nové haly pro potřeby instalace nové barvící linky VENJAKOB.

Jak prozřetelné bylo toto rozhodnutí se ukázalo po obdržení finálních výkresů technologie barvící linky. Díky uvolněnému prostoru bylo možné realizovat energeticky nejúspornější variantu technologické vzduchotechniky nové barvící linky.

Realizace stavby proběhla v extrémně krátkém čase a to včetně zpracování prováděcího projektu stavby. Celková doba realizace činila pouhých 6 měsíců.......

Související stavby

Skládka vápence - Autorský dozor Mokrá
Investor: ČMC Mokrá - Horákov
Termín výstavby: 2020

Knauf Kbely Praha Kbely
Investor: Knauf Praha, s.r.o.
Termín výstavby: 1996

Kyselinové hospodářství Beroun
Investor: Cembrit
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 03-07/2023