MAXIT - Výroba suchých omítkových a maltových směsí

Beroun
Investor: FRANKEN MAXIT spol. s r.o.
Autor projektu: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2010

V roce 2010 naše společnost zajišťovala kompletní projektovou dokumentaci pro výrobu suchých omítkových a maltových směsí závodu MAXIT v Berouně.

Jedná se o průmyslovou, technologickou stavbu míchacího /výrobního/ zařízení na výrobu suchých omítkových a maltových směsí /SOMS/ z dovezených komponentů a surovin. Vlastní technologické zařízení bylo přemístěno z původní výrobny SOMS v Grevenbroichu v Německu z roku 1999 a bylo upraveno a doplněno dle místních podmínek.

Objekt výrobny SOMS se nachází na pozemku investora na pravém břehu řeky Litavky a svojí jižní částí navazuje na stávající areál ČMC. Hlavní technologické a doplňující pomocné objekty jsou umístěny uprostřed zpevněných obslužných ploch, sloužících jako manipulační a nakládací plochy, opatřené zámkovou dlažbou či betonovým povrchem. Hlavní příjezd do výrobny je zajištěn napojením na stávající vnitroareálovou komunikaci v prostoru cementárny. Po obvodu areálu je proveden pás izolační zeleně.

Stavba zahrnuje provedení vlastního výrobního objektu věžového typu včetně nezbytných navazujících technologických zařízení /jako silniční váha, skládka surovin, příprava surovin, balení výrobků, technologicko-skladová hala/ a dále nezbytné administrativní prostory, sociální zařízení a přípojky potřebných sítí a energií.

Hlavní dominantou stavby je výrobní objekt věžového typu, kde je umístěno vlastní technologické zařízení na míchání suchých omítkových a maltových směsí /SOMS/ včetně válcových zásobníků /sil/ jednotlivých komponentů, dopravních tras a řídícího centra. Celková výška tohoto objektu je cca 35,0 m, nosná konstrukce je ocelová, opláštěná profilovaným ocelovým trapézovým plechem, objekt je proveden v kombinaci světle šedé a pastelové modré barvy. K vlastní technologické věži těsně přiléhá technologická, expediční a skladová hala v jejíž oddělené části je umístěno hlavní zařízení pro přípravu surovin /sušárna, drcení/, dále obsahuje balící a paletizační linku a zbylý prostor tvoří manipulační plochy a skladovací prostor pytlovaných výrobků. Hala má délku cca 68,0 m, rozpon 29,6 m a max. výšku v technologické části 16,5 m, skladový a manipulační prostor má výšku do 8,0 m. Opláštění haly bude řešeno shodně s hlavním výrobním objektem.

Doplňující samostatné objekty tvoří skládka suroviny s násypkou, silniční váha, administrativní a sociální zařízení pro zaměstnance a zkušebna směsí.

Stavba slouží pro výrobu suchých omítkových, maltových a betonových směsí garantovaných vlastností, jejich skladování a expedici ve formě jak volně ložené, v autocisternách nebo transportních zásobnících /silech/, tak i ve formě pytlované /paletované/.

Základní projektovaná kapacita stavby je 70 000 tun/rok, z toho pytlované (po 30-ti kg, paletované) 15 000 tun/rok a volně ložené (autocisterny, transportní sila) 55 000 tun/rok

Související stavby

ARIETE - výrobní a skladový areál ve Zdicích Zdice
Investor: ARIETE GROUP a.s.
Termín výstavby: 2016

Cembrit - rozšíření výroby Beroun
Investor: Cembrit a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 1999

BILSTEIN CEE - Poklopové pece Ebner Králův Dvůr
Investor: BILSTEIN CEE a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2015