ČMC MOKRÁ - MODERNIZACE EXPEDICE VLC

Mokrá Horákov
Investor: ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s.
Autor projektu: Spektra spol. s r.o.
Termín výstavby: 2018

V roce 2018 naše společnost navrhla a zprojektovala novou expedici volně ložených cementů do autocisteren. Stavba slouží k expedici volně loženého cementu ze stávajících zásobních sil do autocisteren zákazníků a přepravců. Cílem stavby je zefektivnění nakládky cementu do autocisteren při současném snížení celkové i lokální prašnosti, zlepšení podmínek pro obsluhu zařízení se samoobslužným systémem ovládání a automatického ukončení plnění po dosažení požadované hmotnosti nákladu.

Související stavby

MAXIT - Výroba suchých omítkových a maltových směsí Beroun
Investor: FRANKEN MAXIT spol. s r.o.
Termín výstavby: 2010

Vodovody a kanalizace Beroun Beroun
Investor: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra, spol. s r.o.
Termín výstavby: 2003, 2004

ČMC Modernizace výpalu slínku Mokrá
Investor: Českomoravský cement, a.s.
Zhotovitel stavby: Spektra PRO spol. s r.o.
Termín výstavby: 05/2023 - 12/2023